top of page
logo_ikon.png
Studio
FOLKHEMMET

Studio Folkhemmet är en plattform för fria kulturskapare i Hallands inland och drivs av Solsidans kulturförening. I en timrad, sydsvensk lada belägen vid vackra Kroksjön på Solsidan norr om Unnaryd växer Studio Folkhemmet fram. Huset kommer att rymma inspelningsstudio, replokal, ateljé, konsert/utställningslokal, kontor och mötesplats för lokala kulturaktörer och ortsbor såväl som långväga gäster.

Bakgrund

Unnaryd med omnejd präglas av ett stort engagemang, livskraftiga företag, föreningar och stor entrepenörsanda. Byn är belägen i Hylte Kommun i Hallands inland där det är begränsad service och infrastruktur.

Trots detta har byn en ständig tillväxt av kreativa och företagsamma personer som lockas av den fantastiska naturen, sammanhanget och kompetensen som finns här. 

 

I bygden bor och verkar idag många kulturskapare verksamma inom musik, musikproduktion, konst, hantverk och grafisk design. De flesta är inflyttade från större städer och är etablerade inom sina branscher med stora nationella kontaktnät. Här finns ett stort engagemang men det som har saknats i många år är en ändamålsenlig lokal som kan användas året runt för kulturevenemang, arbetsplatser, skapande och kreativa möten. Detta blev starten för Studio Folkhemmet.

IMG_0635.jpeg
Visionen

Vår vision med Studio Folkhemmet är:

  • En kulturell arbetsplats som kan förbättra arbetsmöjligheterna för de lokala kulturskaparna.

  • En ändamålsenlig vinterbonad lokal för kulturevenemang och kreativa möten på lokal, regional och nationell nivå.

  • En plats för kulturresidens i Hallands inland.

  • Bidra till att alla i hela Halland ska ges likvärdiga möjligheter att skapa, uttrycka sig och uppleva kulturens olika yttringar oavsett var man bor.

  • Vara ett redskap för att uppfylla Region Hallands kulturplan.

Skärmavbild 2021-09-28 kl. 15.13.16.png
3d_visual.png
3d_visual3.png
Platsen

Studio Folkhemmet är en lada i sydsvensk stil som timrades 2010 för verkstadverksamhet men som under 2021-2022 omvandlas till kulturmötesplats. Lokalen kommer att vara multifunktionell och innehålla en stor sal, kök, möteslokal, kontorsplatser samt två tillbyggnader som uppförs för att rymma musikstudio, musikverksamhet och faciliteter. Platsen är anpassad för att husera lokala kulturarbetare och deras dagliga verksamhet samt kulturarrangemang, samarbeten och residens.

3d visual2.png
bottom of page